Manuscripten

Je manuscript insturen

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuw werk!

Stuur je manuscript in geprinte vorm per post naar:

Kramat bvba
t.a.v. de redactie
Hulshoutsesteenweg 24
2260 Westerlo

Of via mail naar kramat.manuscripten@gmail.com

Handgeschreven manuscripten of manuscripten die op een diskette of cd-rom worden ingestuurd, worden geweigerd. Wij aanvaarden geen poëzie en kortverhalen meer.

Laat je manuscript eerst nakijken op taal- en schrijffouten. Je kan best werken met proeflezers. Zelf ben je al snel blind voor eigen schrijffouten.
Zorg dat je manuscript zo ‘ruw’ mogelijk wordt opgemaakt. Een platte opmaak zonder inspringen, vaste returns, afbeeldingen... werkt makkelijker bij de opmaak van je boek.

Schrijf in een begeleidende brief wie je bent (korte biografie), de titel van het boek en wat voor soort boek het is. Stuur een synopsis van het boek mee.

Stuur nooit een origineel van het manuscript in maar altijd een kopie. Kramat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van manuscripten.

Indien je over een e-mailadres beschikt, willen wij graag een ontvangstbevestiging sturen.

Bedenk wel dat wij niet alles uitbrengen. Of wij besluiten uw manuscript in boekvorm uit te geven, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan; er wordt gekeken of uw manuscript past binnen het fonds van de uitgeverij, en ook of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend.

Wij doen ons best om binnen enkele maanden te reageren. Helaas is het, door de hoeveelheid manuscripten die Kramat dagelijks krijgt toegestuurd, niet mogelijk om alle afwijzingen van een uitvoerig leesrapport te voorzien. Over de beoordeling kan evenmin worden gecorrespondeerd. Wilt u een uitgebreid beoordelingsverslag, dan kan je terecht bij een professionele manuscriptbeoordelaar zoals Script+.

Als wij besluiten om je boek uit te geven nemen we contact met je op.

Beoordeelde manuscripten worden niet teruggezonden tenzij je een aan jezelf geadresseerde en voldoende (met Belgische postzegels) gefrankeerde retourenvelop meestuurt.

Succes!